Документи ПДФ Печат Е-мейл

Учебна документация за учебната 2021/2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност на ПГВМ през учебната 2021/2022 година.

Мерки за повишаване качеството на образованието в професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Г. Павлов” гр.Добрич.

Училищна програма за превенция за ранно напускане от образователната система.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи 2021/2022г.

График на организацията на учебния ден в ПГВМ за учебната 2021/2022 г.

План за контролната дейност на директора на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов"

План за кфалификационната дейност за учебната 2021/2022 на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов"

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2021/2022г.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XА клас.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XIА клас.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XIIА клас.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIБ клас-1ва група.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за IXБ клас-1ва група.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно образование за учебната 2021/2022г. за XБ клас-1ва група.


Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIБ клас-2ра група.


Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за IXБ клас-2ра група.


Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XБ клас-2ра група.


Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIВ клас.

 

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за IXА клас.

 

Архив