Печат

График изпити  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА сесия   м. ЯНУАРИ за  12 клас ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

График самостоятелна форма за провеждане на изпити сесия ЮНИ 2018/2019 учебна година

График на изпитите за рамкова програма Е за учебната 2018/2019 година - сесия ЮНИ

График на изпитите за рамкова програма Е9 за учебната 2018/2019 година - сесия ЯНУАРИ за първа година на обучение.

График на изпитите за рамкова програма Е за учебната 2018/2019 година - сесия ЯНУАРИ за втора година на обучение.

График 11 клас за провеждане на изпити сесия ЯНУАРИ 2018/2019 учебна година.

График 12 клас за провеждане на изпити сесия ЯНУАРИ 2018/2019 учебна година.

График 11 клас за провеждане на изпити сесия СЕПТЕМВРИ  2017/2018 учебна година.

График РАМКОВА ПРОГРАМА "Е"  за провеждане на изпити сесия АВГУСТ  2017/2018 учебна година.