Новини
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

„Проф. д-р Г. Павлов” гр.Добрич

бул. „25-ти септември” 98 тел. 058/602566;

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА


за предоставяне на оферти за жътва на пшеница

за земеделска земя на ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич


1. Общи условия

1.1 Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.2 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.3 Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в офертата.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“, град Добрич

3. Описание предмета на поръчката:

Жътва на пшеница.

4. Критерий за възлагане:

Най-ниска цена.

5. Окомплектоване и подаване на офертата

5.1 Участниците изготвят своите предложения при така предоставените условия в поканата и настоящите критерии.

5.2 Офертата се представя в запечатан плик от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за възлагане на поръчка с предмет: Жътва на пшеница за земеделска земя на ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич.

5.3 Офертата се изпраща на адрес: ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ , гр. Добрич, бул. „25-ти септември“98 в срок от 02.07.2024 г. до 08.07.2024 г. в деловодството.

5.4 Офертите се разглеждат по реда на тяхното постъпване от назначена за целта комисия, която съставя протокол за своята работа.

5.5 Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са предоставени след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или плик с нарушена цялост.

5.6 Резултатите от оценяването ще бъдат обявени на 08.04.2024 г. до 16 часа.

На първо място се класира участник дал най-ниска цена. Всеки следващ участник се класира съответно на второ, трето място.

При невярно представена информация от съответния участник, същият ще бъде дисквалифициран от процедурата и ще носи наказателна отговорност.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са предоставени след изтичане на срока

 

ДАНИЕЛА СТАНКОВА

Директор ПГВМ

 

 

 

ДО

УЧИТЕЛИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ И

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПГВМ

,,ПРОФ. Д-Р Г. ПАВЛОВ'

ГРАД ДОБРИЧ

 

ПОКАНА

На основание чл.6а и чл.7 от Кодекса на труда, свиквам Общо събрание на учителите, работниците и служителите на ПГВМ „Проф. д- р Г. Павлов”,

гр. Добрич, на 14.05.2024 г., вторник, от 17.30 часа в учителската стая на училището.

Протокол от заседание на общото събрание на колектива на ПГВМ ,,Проф. д-р Г. Павлов''

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

"Проф. д-р Г. Павлов" гр. Добрич

бул. "25-ти септември" №98, тел./факс 058/602566, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Покана


През учебната 2023/2024 година празнуваме 50 години ветеринарно образование в Добрич. Ще отбележим юбилея със празнична програма, която стартира на 08.12.2023 година.

Ръководството, учителите и учениците имат удоволствието да Ви поканят да се върнете назад във времето, да усетите духа на настоящето и да се докоснете до бъдещето.

Бъдете наши гости!

Програма за честване на 50 години ветеринарно образование:

Среща на поколенията „По следите на времето“ – тържествена вечеря на бивши и настоящи преподаватели, бивши ученици от различни випуски, родители и гости – дата: 08.12.2023 година, 19,00 часа, Ресторант „Ерка“;

Дни на професиите във ветеринарната гимназия:

11.12.2023 година – ден на професията „Лаборант“:

 „Знам и мога!“ - практически уоркшоп на работодатели и ученици от професията „Лаборант“ 11,00 часа, лаборатория №2;

 Представяне на работодателски фирми – 12,00 часа, зала за презентации №1;

 Представяне на професията от ученици – 12,30 часа, фоайето на втори етаж;

 Откриване на фотоизложба „От миналото към бъдещето“ – площад „Свобода “ – 15,00 часа.

 Флашмоб – 15,15

 Факелно шествие – 16.00 часа

12.12.2023 година – ден на професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“:

 „Знам и мога! - практически уоркшоп на работодатели и ученици от професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, 10,00 часа, лаборатория по хранителни технологии;

 Представяне на работодателски фирми – 12,00 часа, зала за презентации №1;

 Представяне на професията от ученици – 12,30 часа, фоайето на втори етаж;

 Финали на турнира по баскетбол – 13.30 часа, физкултурен салон на училището.

13.12.2023 година – ден на професията „Ветеринарен техник“:

 „Знам и мога! - практически уоркшоп на работодатели и ученици от професията „Ветеринарен техник, 10,30 часа, операционна зала;

 Представяне на работодателски фирми – 12,00 часа, зала за презентации №1;

 Представяне на професията от ученици – 12,30 часа, фоайето на втори етаж;

 Финали на турнира по волейбол – 13.30 часа, физкултурен салон на училището.

14.12.2023 година – „Ден на ветеринарния специалист“

 „Тържествен водосвет“ - 9,30 часа, двора на гимназията;

 Откриване на музейна сбирка – „50 години ветеринарно образование“ в Добрич – 10,00 часа, учебна сграда;

 Валидиране на юбилеен плик и марка – 10.30 часа, зала за презентации №1

 Представяне на работодателска фирма „Аякс“ ООД – 10.30 часа, зала за презентация 2

 Състезание „Знания за всички“ - 10.45 часа, зала №1 и №2;

 Тържествен съвет – 12.00 часа, педагогическа стая;

 Празничен концерт „50 години ветеринарно образование в Добрич“, зала на Младежки център Добрич, 16 часа.

Тържествената вечеря е с куверт 60 лева, като заплащането може да се извърши по банков път, на сметка, открита специално по този повод на името на д-р Диана Къдрекова  или на място, в гимназията, в брой – на  г-н Пламен Димов. Надяваме се да се организират цели випуски, за да имате възможност да се срещнете и да преживеете с нас невероятни емоции.

Училищното ръководство се обръща към всички бивши учители и ученици за предоставяне на архивни вещи за музейната сбирка „50 години ветеринарно образование в Добрич“. Издирваме вещи /снимки, тетрадки по анатомия, пагони, емблеми, шапки, униформи, вестници или други/ от първите години на създаването на училището. Снимките могат да се изпращат и сканирани, като ние ще имаме ангажимента да се разпечатат.

Ще ви бъдем изключително благодарни да подпомогнете и с финансови средства това благородно дело, защото който не помни миналото, не цени и бъдещето.

Банкова сметка: Банка ДСК АД гр. Добрич

IBAN: BG17STSA93000030367962

BIC: STSABGSF

Получател: Диана Димитрова Къдрекова - Николова

Основание за превода: Колко куверта се заплащат и имената за които се заплаща, випуск и класен ръководител

Телефони за връзка:

стационарни: 058/602 566 – д-р Светла Тодорова, директор; 058/602 249 – Станислава Иванова, ЗАС;

мобилни: 0894 694 769 – директор; 0894 694 771 – ЗАС; 0888123365 – д-р Николина Георгиева, ЗДУД; 0893427444 – д-р Диана Къдрекова.

 
ПДФ Печат Е-мейл

 

 
Критерии за участие по проект "ЕРАЗЪМ" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 26 Октомври 2018 06:01
Последно променен на Петък, 26 Октомври 2018 07:09
продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3